Reglement

IMG_4400

Huishoudelijk reglement Adventsmanifestatie         versie: 03-08-2014hv.

Stichting Restauratiefonds voor de oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten (SRF).

1. U meldt zich aan voor deelname met een volledig en duidelijk ingevuld formulier
    via de site www.restauratiefondsaalten.nl (Adventsmarkt/opgaveformulier), via
    mailformulier of 
via uitgeprint handmatig ingevuld formulier.

2. Uw opgave houdt een verschijnings- en betalingsverplichting in !,(bijzondere situaties
     daar gelaten).

3. De evenementencommissie/bestuur SRF bepaalt uw standplaats!
    Het bestuur SRF kan onder opgaaf van redenen uw deelname evt. weigeren.

4. U dient zich  tijdens het evenement te houden aan de aanwijzingen van de SRF
     vrijwilligers.

5. Kramen worden door de fa. Toprent en/of SRF-vrijwilligers opgebouwd en afgebroken,
    hier heeft u
 geen bemoeïenis mee.

6. Kramen zijn in principe voorzien van boven- en achterzeil, alsmede prikverlichting.

7. Afrekening van verschuldigde kraam- en/of standplaats-huur geschiedt á contant tegen
    kwitantie.
 Hiervoor komt de penningmeester in de loop van de dag bij u aan de kraam.

8. Deelneming is geheel voor eigen risico!

9. Beschadiging/vernieling van onze-/derden-/gemeentelijke eigendommen, storingen e.d.
    direct voor/
 tijdens of direct na het evenement dienen terstond gemeld te worden aan
     één der bestuursleden van
 de SRF.

10. Open vuur is niet toegestaan, behoudens nadrukkelijke toestemming van het bestuur
      van de SRF..

11. Verwarmingselementen/heathers/ kachels op stroom/gasflessen zijn niet toegestaan.

12. De organisatie SRF / het bestuur / de vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden
       gesteld voor
 het niet door gaan van het evenement of anderszins door u opgelopen
       schade/verlies direct vóór/
 tijdens of direct ná het evenement.

13. Ca. 1 week voor het evenement ontvangt u als deelnemer een plattegrond met daarop
       uw standplaats.

14. Stroom voor koeling, of voor apparatuur voor productbewerking/demonstratie dient op
       het formulier
 tijdig te worden aangevraagd (beperkt mogelijk), u dient eigen
       stroomkabel(s) mee te nemen.

15. Uw afval dient u zelf mee te nemen, dan wel in de aanwezige container te deponeren,
        vraag evt.
 aan de SRF-vrijwilliger waar de container staat. Uw standplaats dient
        schoon te worden
 achter gelaten.

16. U wordt ’s ochtends en ’s middags éénmaal voorzien van een kop thee of koffie, voor
      het overige
 kunt u tegen betaling terecht voor een hapje of drankje bij de SRF-kraam op
      de Markt en in kerkelijk
 centrum “Elim” of de plaatselijke horeca. Toiletgebruik in
      kerkelijk centrum “Elim”.

17. Bij calamiteiten (ehbo-brand-politie) kunt u bellen : 06 50 80 40 60 Harm /
      06 13 53 92 69 Siny. 
 (indien geen gehoor: 112 als het echt noodzakelijk lijkt!- probeer
      rustig te blijven en voorkom
 paniek).

18. Tussen 08.00-09.00 u. kunt u met uw voertuig bij uw kraam/standplaats terecht (houdt
       a.u.b. rekening m
et elkaar) om te lossen/bevoorraden.

19. Om 09.00 u. dient uw voertuig van de Markt, Kerkstraat of Landstraat af te zijn en
       zoekt u in de om
geving een parkeerplaats. Lage Blik/de Hoven/Rabobank of achter de
       Hema.

20. Tussen 09.00-10.00 u. kunt uw kraam/standplaats verder inrichten.

21. Vanaf 10.00 u. heeft het publiek toegang en mag er worden verkocht.

22. Einde evenement 16.00 u. ! Vriendelijk verzoek om pas vanaf 16.00 u. uw
       kraam/standplaats op te ruimen.

23. Vanaf 16.15 u. kunt u met uw voertuig (als de ruimte het toelaat) bij uw
       kraam/standplaats inladen.

24. Wij rekenen op ieders spontane medewerking om het evenement goed te laten
       verlopen.