Zondag hebben 108 wandelaars de wind
getrotseerd en droog het eindpunt gehaald.       
Moedig en lekker uitgewaaid.
Bruto opbrengst € 792,39.
Allen bedankt die ons hebben gesteund.