ANBI

Naam:           “Stichting Restauratiefonds voor de Oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten”.

                      “Het Restauratiefonds”. 

                       Postadres : Dhr. H.J.W. Veldhuis, Hogestraat 104, 7122 BZ Aalten.

RSIN/Fiscaal nummer: 816071469

                         ANBI sinds 01-01-2008    ANBI Cultureel sinds 01-01-2012     K.v.k.nr.: 41049580

Doelstelling:   Het verlenen van financiële steun bij restauraties en verbeteringen van de
                          O
ude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten en van de daarin aanwezige inventaris.
                          Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van acties en manifestaties.
                          De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan: –  Financiële middelen verzamelen voor de restauratie van bovengenoemd kerkgebouw.

                      – Het voeren van diverse acties en manifestaties van allerlei aard, zoals
                         het organiseren van wandeltochten, fietstochten, toneelavonden, een
                         korenfestival, een adventsmarkt en het houden van exposities.

                      – Het beheer van het vermogen vindt plaats via bankrekening (en).

                      – Na goedkeuring van het bestuur van het Restauratiefonds kan een
                         aanvraag, ingediend door de Kerkrentmeesters van de PKN. Aalten, voor
                         een bijdrage in het onderhoud van zowel het exterieur als het interieur,
                         (ook inventaris) van de oude St. Helenakerk aan de Markt, gehonoreerd worden.

Bestuurders: voorzitter:                H.R.Roelofse

                        secretaris :              H.J..W. Veldhuis

                        penningmeester  :  G. Veneberg- Lantink

                        bestuursleden:       H.B. te Grotenhuis
                                                          H.W. Rutgers 
                                                          B.W.A. van de Put- Obbink
                                                          J. Scholten 
                                                          H.J. Stronks
                                                          A. Boesaard
                                                          J. Lensink (gelieerd aan de kerkrentmeesters van de
                                                                              Protestante Gemeente te Aalten )

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden, vrijwilligers en overige sympathisanten werken pro deo.
                               Een onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.           

Tevens zijn deze gegevens voor de ANBI.