ANBI

Naam:  “Stichting Restauratiefonds voor de Oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten”.

                      “Het Restauratiefonds”. 

Postadres : Dhr. H.J.W. Veldhuis, Hogestraat 104, 7122 BZ Aalten.

 RSIN/Fiscaal nummer: 816071469

                         ANBI sinds 01-01-2008    ANBI Cultureel sinds 01-01-2012     K.v.k.nr.: 41049580

Doelstelling:   Het verlenen van financiële steun bij restauraties en verbeteringen van de
Oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten en van de daarin aanwezige inventaris.
Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van acties en manifestaties.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan: –  Financiële middelen verzamelen voor de restauratie van bovengenoemd kerkgebouw.

– Het voeren van diverse acties en manifestaties van allerlei aard, zoals
het organiseren van wandeltochten, fietstochten, toneelavonden, een
korenfestival, een adventsmarkt en het houden van exposities.

– Het beheer van het vermogen vindt plaats via bankrekening (en).

– Na goedkeuring van het bestuur van het Restauratiefonds kan een
aanvraag, ingediend door de Kerkrentmeesters van de PKN. Aalten, voor
een bijdrage in het onderhoud van zowel het exterieur als het interieur,
(ook inventaris) van de oude St. Helenakerk aan de Markt, gehonoreerd worden.

Bestuurders: voorzitter:                P. Hoens

secretaris :               H.J..W. Veldhuis

penningmeester  :  G. Veneberg- Lantink

bestuursleden:       H.B. te Grotenhuis
H.W. Rutgers
B.W.A. van de Put- Obbink
J. Scholten
H.J. Stronks
A. Boesaard
(wisselende) kerkrentmeester namens de PGA

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden, vrijwilligers en overige sympathisanten werken pro deo.
Een onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Tevens zijn deze gegevens voor de ANBI.


Financieel verslag 2021


Jaarverslagen