Opgave voor 2024

30e Adventsmanifestatie annex Kunstexpositie.

14-12 Adventsmarkt 10-16 uur.

Kunstexpositie in de OHK 
13-12 19.15-21.00 u.
14-12 10.00-16.00 u.
15-12 11.00-13.00 u.

Programma
A D VE N T S MA R K T zaterdag 14 dec. 2024


Adventsmanifestatie op zaterdag 14 dec. 2024
 
Aan al onze standhouders / toekomstige standhouders.
 

Voor de 30e keer in successie organiseert de “Stichting Restauratiefonds voor de Oude St.Helenakerk aan de markt te Aalten” weer haar Adventsmanifestatie op en rond de markt in Aalten.
Het is een kleinschalige, gezellige , sfeervolle markt in de openlucht, met een diversiteit aan kramen , muziek- en zangoptredens, hapjes, drankjes,  knieperkes en oliebollen.

Daarnaast is er de traditionele kunstexpositie in de Oude St.Helenakerk op vrijdagavond van 19.15 – 21.00 uur, op zaterdag van 10.00 -16.00 uur en op zondag van ca. 11.00 – ca. 13.00 uur.

Graag hopen wij u (weer) op onze markt te mogen begroeten met uw verkoop-artikelen.

U kunt bij ons kraamruimte huren, tegen nagenoeg kostprijs, contant tegen kwitantie af te rekenen met onze penningmeester, deze komt op de dag zelf bij u aan de kraam.  Vanaf 08.00 uur tot 09.00 uur kunt u met uw auto de Markt op, om uw kraam (welke al voor u is klaar gezet) in te richten en te bevoorraden. Om 09.00 uur dient uw auto van de Markt weg te zijn en hebt u nog tot 10.00 uur de gelegenheid uw kraam verder in te richten. Parkeren kunt u in de nabijheid, op het Hoge Blik, Lage Blik, de Hoven of in de Hofstraat. Let op de blauwe zones!

Vul voor deelname bijgaande bon volledig in en mail of stuur deze op naar ons secretariaat, waar u ook nadere informatie kunt verkrijgen. Ook kunt u zich via onze site aanmelden onder Adventsmarkt / opgaveformulier. Op de site staat ook ons huishoudelijk reglement.

Na aanmelding, ontvangt u t.z.t. een plattegrond met uw standplaats en verdere bijzonderheden. De indeling van de plaatsen op en rond de Markt wordt bepaald door de Restauratiecommissie!
Uw aanmelding betreffende deelname, dient uiterlijk 1-11-2024 bij ons te zijn ingeleverd.
Wij hopen u te mogen begroeten en wensen u bij voorbaat succes met uw verkoop- en/of
promotie-activiteit. En… eh hebt u nog leuke / nuttige tips en/of nieuwe adressen voor onze Adventsmarkt ?

Ze zijn zeer welkom !

 Met vriendelijke groet,

H.J.W. Veldhuis.