Opbrengst adventsmanifestatie

We kunnen terugzien op een goed verlopen Adventsmanifestatie, veel publiek, gezelligheid, 34 kramen met diversiteit, de replika grafkelder met film als publiekstrekker.
Ook de (nieuwe) kinderactiviteit in “de Postiljon”werd goed bezocht evenals de kunstexpositie in de Kerk (ca. 500 bezoekers).
De bruto-opbrengst bedroeg dit jaar € 9.715,93 (vorig jaar ca.   €8.800,00).We hopen daar netto ca. € 6.000,00 aan over te houden.
Het bestuur wil dan ook alle vrijwilligers en overigen uit de brede Aaltense bevolking, welke op enigerlei wijze betrokken zijn geweest, heel heel hartelijk bedanken voor de gezelligheid, saamhorigheid en inzet.
Ook het talrijke bezoek, hartelijk dank voor uw aanwezigheid.
Bestuur Stichting Restauratiefonds voor de Oude Helena Kerk, wenst allen een goede   Kerst en gezond en in alle opzichte goed 2020!