Agenda 2024

24 maart wandeltocht

———————————–

Secretariaat

Hogestraat 104,
7122 BZ Aalten.    

0543-472543
srfharm@hotmail.com 

    
Bankrek.nr.:
NL 84 RABO 0 3802 12 838  
Bic.: RABONL2U

Bestuur van de Stichting Restauratiefonds
voor de Oude Sint Helena Kerk wenst
alle lezers, speciaal onze vrijwilligers,
redacties en begunstigers goede Kerstdagen,
fijne jaarwisseling en bovenal een gezond en
voorspoedig 2024

Wij kunnen, vooral door de medewerking van onze vele betrokken vrijwillig(st)ers, terug zien op een zeer geslaagde Adventsmarkt en Kunstexpositie.
Het weer was fris maar droog in het begin en regen aan het einde van de middag. We mochten veel bezoekers noteren op de Markt, in de Oude Sint Helena Kerk en in Elim.
De expositie omvatte 41 stukken zowel beeldende- als schilderkunst, ca. 350 bezoekers in de Kerk hebben hiervan genoten alsook van de afwisselende muziekoptredens door de KWOV met
sopraan, muziekver. BAMM, koor Testify en het Aaltens Chtistelijk Ouderen Koor.

Bij de kramen van de door onze vrijwilligers ingezamelde boeken werden ook goede zaken gedaan. De door vrijwillig(st)ers gebakken kniepertjes en oliebollen, gemaakte bloemstukjes en graftakken vonden goed aftrek bij het publiek.
De verlotingskraam was al snel leeg. Er werden ca. 290 doosjes met kniepertjes, ca.1050 stuks oliebollen en ca.160 bloemstukken verkocht.
Dit alles resulteerde voor het Restauratiefonds (SRF) in een bruto-opbrengst van ca. € 10.293,00.
Een prachtig resultaat van een goede gezamenlijke inspanning.

De overige kramen deden wisselend goede tot redelijke zaken, maar waren ook tevreden dat zij hun product konden tonen of hun stichting konden promoten.
Lof was er voor de goede organisatie door de SRF.

Alle betrokkenen bij deze Adventsmarkt – Kunstexpositie……..HEEL HARTELIJK DANK !

Wij zijn:
“Stichting Restauratiefonds voor de oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten” in de volksmond bekend als “het Restauratiefonds”, ook wel de SRF genoemd.
Doel:
Ons bestuur zet zich, samen met vele vrijwilligers, in voor restauraties en verbeteringen van de prachtige cultuurhistorische “Oude Helenakerk” en de daarin aanwezige inventaris.
Kerk:
De cultuurhistorische PAREL van Aalten staat op een terp in het centrum van het dorp. Zij bevat prachtige secco’s.
Activiteit:
Onze inzet bestaat uit het organiseren van allerlei evenementen, wandeltocht, fietstocht, toneelavonden, adventsmarkt annex kunstexpositie, lezingen en muziek- en zangmiddagen/avonden.
Rondleidingen in de Kerk worden verzorgd door een suppoostengroep.
Gedurende de maanden juni t/m. september op de woensdagmiddagen van 13.30 – 16.30 u. en op de donderdagen van 10.30 – 16.30 u.
Op afspraak, voor groepen, kunt u contact opnemen met de coördinator, de heer Ad Doornink. Telefoonnr. : 0543-723360.
Voor groepen bestaat evt. de mogelijkheid voor een kop koffie met iets erbij in het nabijgelegen gebouw Elim.

Alle activiteitenopbrengsten komen ten goede aan de oude Helenakerk.
Uw/jouw bijdrage  is mogelijk door deelname aan onze activiteiten, meewerken bij onze activiteiten, zitting nemen in het bestuur, donatie, erflating /legaat.
Donaties zijn aftrekbaar voor de IB, wij zijn een erkende (culturele) A.N.B.I.
Ons bankrekeningnr.: NL84 RABO 0380 21 28 38. 

                                  

Kaarten voor activiteiten?

Voorverkoopadressen:

Messink & Prinsen,

Landstraat 39, Aalten

Meneer Kees,
Bredevoortsestraatweg 3, Aalten

Primera,
Bredevoortsestraatweg 8, Aalten

Kaarten reserveren/voorverkoop

Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten
0543-471203

Ina vd Put, Hogestr. 75a, Aalten
0543-476171


Deze prachtige verjaardagskalender is leuk om te hebben, maar ook leuk als cadeautje!

Vanaf 11-9-23 verkrijgbaar voor € 10,00.
Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten. T 0543-471203 s.veneberg@kpnmail.nl
Ina van de Put, Hogestraat 75a, Aalten. T 0543-467171 lvandeput@kpnmail.nl