Agenda 2024

Fietstocht juli/augustus
(exacte datum volgt)
Toneelavond oktober 2024 ovb

Adventsmarkt 14-12-2024 ovb 
Kunstexpositie in de OHK
13-12 19.15-21.00 u.
14-12 10.00-16.00 u.
15-12 11.00-13.00 u.

———————————–

Secretariaat

Hogestraat 104,
7122 BZ Aalten.    

0543-472543
srfharm@hotmail.com 

    
Bankrek.nr.:
NL 84 RABO 0 3802 12 838  
Bic.: RABONL2U

 

Wij zijn:
“Stichting Restauratiefonds voor de oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten” in de volksmond bekend als “het Restauratiefonds”, ook wel de SRF genoemd.
Doel:
Ons bestuur zet zich, samen met vele vrijwilligers, in voor restauraties en verbeteringen van de prachtige cultuurhistorische “Oude Helenakerk” en de daarin aanwezige inventaris.
Kerk:
De cultuurhistorische PAREL van Aalten staat op een terp in het centrum van het dorp. Zij bevat prachtige secco’s.
Activiteit:
Onze inzet bestaat uit het organiseren van allerlei evenementen, wandeltocht, fietstocht, toneelavonden, adventsmarkt annex kunstexpositie, lezingen en muziek- en zangmiddagen/avonden.
Rondleidingen in de Kerk worden verzorgd door een suppoostengroep.
Gedurende de maanden juni t/m. september op de woensdagmiddag en donderdagmiddag 13.30-16.30 u.
Op afspraak, voor groepen, kunt u contact opnemen met de coördinator, de heer Ad Doornink. Telefoonnr. : 0543-723360.
Voor groepen bestaat evt. de mogelijkheid voor een kop koffie met iets erbij in het nabijgelegen gebouw Elim.

Alle activiteitenopbrengsten komen ten goede aan de oude Helenakerk.
Uw/jouw bijdrage  is mogelijk door deelname aan onze activiteiten, meewerken bij onze activiteiten, zitting nemen in het bestuur, donatie, erflating /legaat.
Donaties zijn aftrekbaar voor de IB, wij zijn een erkende (culturele) A.N.B.I.
Ons bankrekeningnr.: NL84 RABO 0380 21 28 38. 

                                  

Kaarten voor activiteiten?

Voorverkoopadressen:

Messink & Prinsen,

Landstraat 39, Aalten

Primera,
Bredevoortsestraatweg 8, Aalten

Kaarten reserveren/voorverkoop

Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten
0543-471203

Ina vd Put, Hogestr. 75a, Aalten
0543-476171


Deze prachtige verjaardagskalender is leuk om te hebben, maar ook leuk als cadeautje!

Vanaf 11-9-23 verkrijgbaar voor € 10,00.
Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten. T 0543-471203 s.veneberg@kpnmail.nl
Ina van de Put, Hogestraat 75a, Aalten. T 0543-467171 lvandeput@kpnmail.nl