Agenda 2023

27 oktober Toneelavond 
9   december  Adventsmarkt
8-9-10 december Kunstexpositie

———————————–

Secretariaat

Hogestraat 104,
7122 BZ Aalten.    

0543-472543
srfharm@hotmail.com 

    
Bankrek.nr.:
NL 84 RABO 0 3802 12 838  
Bic.: RABONL2U


Deze prachtige verjaardagskalender is leuk om te hebben, maar ook leuk als cadeautje!

Vanaf 11-9-23 verkrijgbaar voor € 10,00.
Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten. T 0543-471203 s.veneberg@kpnmail.nl
Ina van de Put, Hogestraat 75a, Aalten. T 0543-467171 lvandeput@kpnmail.nl

 

Top Jazz in de Oude Helena Kerk zaterdagavond 4-3-2023.
Een optreden van de Beets Brothers (afkomstig uit Groenlo) een begrip in de Jazz scene over de hele wereld. Organisator het HelenaHuis heeft duidelijk een goede greep gedaan met dit orkest. In samenwerking met Kerkbestuur, LSA en het Restauratiefonds werd deze avond een succes. lees meer...
 

De wandeltocht door de buurtschap Dale, gehouden op zondag 12 februari had onder frisse maar prima weersomstandigheid plaats.

251 deelnemers liepen de door onze organisatie
uitgezette tocht deels door mooie binnenpaadjes, harde wegen, langs slootjes, beken, vijvers en door stukjes bos. Enkele stukken harde weg waren onontkoombaar.
          lees meer…

Terugblik op een geslaagde Adventsmarkt 2022.
Met dank aan alle medewerkers!

Zaterdag 10 dec. 2022 was onze 28e Adventsmarkt, we kunnen weer terug kijken op een sfeervolle dag met fijne achtergrondmuziek. Het weer was ons gunstig gezind. De standhouders deden over het algemeen goede zaken en zijn tevreden over de organisatie. 
           
lees meer…

Wij zijn:
“Stichting Restauratiefonds voor de oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten” in de volksmond bekend als “het Restauratiefonds”, ook wel de SRF genoemd.
Doel:
Ons bestuur zet zich, samen met vele vrijwilligers, in voor restauraties en verbeteringen van de prachtige cultuurhistorische “Oude Helenakerk” en de daarin aanwezige inventaris.
Kerk:
De cultuurhistorische PAREL van Aalten staat op een terp in het centrum van het dorp. Zij bevat prachtige secco’s.
Activiteit:
Onze inzet bestaat uit het organiseren van allerlei evenementen, wandeltocht, fietstocht, toneelavonden, adventsmarkt annex kunstexpositie, lezingen en muziek- en zangmiddagen/avonden.
Rondleidingen in de Kerk worden verzorgd door een suppoostengroep.
Gedurende de maanden juni t/m. september op de woensdagmiddagen van 13.30 – 16.30 u. en op de donderdagen van 10.30 – 16.30 u.
Op afspraak, voor groepen, kunt u contact opnemen met de coördinator, de heer Ad Doornink. Telefoonnr. : 0543-723360.
Voor groepen bestaat evt. de mogelijkheid voor een kop koffie met iets erbij in het nabijgelegen gebouw Elim.

Alle activiteitenopbrengsten komen ten goede aan de oude Helenakerk.
Uw/jouw bijdrage  is mogelijk door deelname aan onze activiteiten, meewerken bij onze activiteiten, zitting nemen in het bestuur, donatie, erflating /legaat.
Donaties zijn aftrekbaar voor de IB, wij zijn een erkende (culturele) A.N.B.I.
Ons bankrekeningnr.: NL84 RABO 0380 21 28 38. 

                                  

Kaarten voor activiteiten?

Voorverkoopadressen:

Messink & Prinsen,

Landstraat 39, Aalten

Meneer Kees,
Bredevoortsestraatweg 3, Aalten

Primera,
Bredevoortsestraatweg 8, Aalten

Kaarten reserveren/voorverkoop

Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten
0543-471203

Ina vd Put, Hogestr. 75a, Aalten
0543-476171