Agenda 2021

10 oktober fietstocht
Onder voorbehoud:
10-12 kunstexpositie 19.15-21.00 uur
11-12 
kunstexpositie 10.00-16-00 uur
12-12 kunstexpositie 11.00-13.00 uur
11-12 Adventsmarkt 10.00-16-00 uur 
19-12 concert Enschedees
          Byzantijns Kozakken Koor

————————————————–

Secretariaat

Hogestraat 104,
7122 BZ Aalten.    
0543-472543
srfharm@hotmail.com 
    
Bankrek.nr.:
NL 84 RABO 0 3802 12 838  
Bic.: RABONL2U

 —

Fietstocht 3 oktober naar 10 oktober 
W
e hebben de fietstocht van hedenmiddag gecanceld vanwege het slechte weer. Volgende week zondag 10 okt. wagen we een nieuwe poging met hopelijk zon en ca.19*C.

** WIJ DOEN MEE AAN DE AKTIE “RABO CLUB SUPPORT”, BENT U LID VAN DE
     RABOBANK? STEM DAN VIA DE RABOBANK TUSSEN 4 EN 25 OKTOBER OP
     ONS: 
Restauratiefonds ** (afd. Cultuur)

Wij zijn:
“Stichting Restauratiefonds voor de oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten” in de volksmond bekend als “het Restauratiefonds”, ook wel de SRF genoemd.
Doel:
Ons bestuur zet zich, samen met vele vrijwilligers, in voor restauraties en verbeteringen van de prachtige cultuurhistorische “Oude Helenakerk” en de daarin aanwezige inventaris.
Kerk:
De cultuurhistorische PAREL van Aalten staat op een terp in het centrum van het dorp. Zij bevat prachtige secco’s.
Activiteit:
Onze inzet bestaat uit het organiseren van allerlei evenementen, wandeltocht, fietstocht, toneelavonden, adventsmarkt annex kunstexpositie, lezingen en muziek- en zangmiddagen/avonden.
Rondleidingen in de Kerk worden verzorgd door een suppoostengroep.
Gedurende de maanden juni t/m. september op de woensdagmiddagen van 13.30 – 16.30 u. en op de donderdagen van 10.30 – 16.30 u.
Op afspraak, voor groepen, kunt u contact opnemen met de coördinator, de heer Ad Doornink. Telefoonnr. : 0543-723360.
Voor groepen bestaat evt. de mogelijkheid voor een kop koffie met iets erbij in het nabijgelegen gebouw Elim.

Alle activiteitenopbrengsten komen ten goede aan de oude Helenakerk.
Uw/jouw bijdrage  is mogelijk door deelname aan onze activiteiten, meewerken bij onze activiteiten, zitting nemen in het bestuur, donatie, erflating /legaat.
Donaties zijn aftrekbaar voor de IB, wij zijn een erkende (culturele) A.N.B.I.
Ons bankrekeningnr.: NL84 RABO 0380 21 28 38. 

                                  

Opbrengst adventsmanifestatie

We kunnen terugzien op een goed verlopen Adventsmanifestatie, veel publiek, gezelligheid, 34 kramen met diversiteit, de replika grafkelder met film als publiekstrekker. Ook de (nieuwe)…

Byzantijns Kozakken Koor

Afgelopen zondag 22/12 was het concert van het Enschedees Byzantijns Kozakken Koor in de Oude Helena Kerk a.d. Markt te Aalten. Rond 14.00 u kwamen…

Kaarten reserveren?
voor toneelavonden

Voorverkoopadressen:
Messink & Prinsen,
Landstraat 39, Aalten

Meneer Kees,
Bredevoortsestraatweg 3, Aalten

Primera,
Bredevoortsestraatweg 8, Aalten

Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten
0543-471203

Ina vd Put, Hogestr. 75a, Aalten
0543-476171