Agenda 2022

onder voorbehoud
5 -11-2022 Toneel Lintelo
26-11-2022 Concert
         Con Spirito 
Dinxperlo en het
         Gaanderens Mannenkoor
            in de OHK

9/10/11-12 Kunstexpositie in de OHK
Za. 10-12 Adventsmanifestatie

———————————–

Secretariaat

Hogestraat 104,
7122 BZ Aalten.    

0543-472543
srfharm@hotmail.com 

    
Bankrek.nr.:
NL 84 RABO 0 3802 12 838  
Bic.: RABONL2U

 

 

 

 

 

 

“Na 2 jaren corona-problemen heeft het SRF-bestuur dit jaar de draad weer opgepakt en diverse activiteiten op touw gezet. Enkele tegenslagen op vrijwilligers- en materiaalgebied lijken grotendeels overwonnen te zijn.
Ook wij blijven niet gespaard voor enkele prijsverhogingen van inkoop /huur materialen en zullen daardoor enkele van onze tarieven moeten aanpassen.
Onze traditionele Adventsmarkt mag zich dit jaar verheugen op een 30-tal stands en ook de kunstexpositie in de OHK gaat weer door.
Wij hopen van harte dat dit najaar alle activiteiten normaal doorgang kunnen vinden.
SRF gaat ervoor!

Enschedees Byzantijns Kozakken Koor

“Na een moeizame verkoopaanloop, mochten wij ons vanmiddag toch verheugen in een 160 tal bezoekers.

De bezoekers kwamen o.a. uit Uden, Epse, Amersfoort, Deventer, Enschede en de Achterhoek w.o. Aalten.
Zij hebben genoten van Russisch-Orthodoxe zang van het Enschedees Byzantijns Kozakken Koor.
Jammer was dat het koor met 3 zieke leden kampte en daardoor 2 nummers moest laten vallen.
Het koor vond het weer fijn om in de Oude Helena Kerk te mogen optreden, zeker na de coronapauze.
Er werd even stil gestaan bij het leed wat nu in de Oekraïne heerst, uit Mariopoel stammen de Kozakken.
Met een aangepast programma heeft men toch gemeend te moeten optreden, regelmatig mocht men publieksapplaus in ontvangst nemen. Met een toegift van het “Onze Vader” in het Russisch werd afgesloten, waarna het koor een staande ovatie ten deel viel.

Het Restauratiefonds had een 50-tal gratis kaarten beschikbaar gesteld voor de Oekraïnse vluchtelingen,

hiervan is helaas geen gebruik gemaakt, voor het overige kunnen we terug zien op een geslaagde middag.”

Bruto-opbrengst € 2.215,65.

Wij zijn:
“Stichting Restauratiefonds voor de oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten” in de volksmond bekend als “het Restauratiefonds”, ook wel de SRF genoemd.
Doel:
Ons bestuur zet zich, samen met vele vrijwilligers, in voor restauraties en verbeteringen van de prachtige cultuurhistorische “Oude Helenakerk” en de daarin aanwezige inventaris.
Kerk:
De cultuurhistorische PAREL van Aalten staat op een terp in het centrum van het dorp. Zij bevat prachtige secco’s.
Activiteit:
Onze inzet bestaat uit het organiseren van allerlei evenementen, wandeltocht, fietstocht, toneelavonden, adventsmarkt annex kunstexpositie, lezingen en muziek- en zangmiddagen/avonden.
Rondleidingen in de Kerk worden verzorgd door een suppoostengroep.
Gedurende de maanden juni t/m. september op de woensdagmiddagen van 13.30 – 16.30 u. en op de donderdagen van 10.30 – 16.30 u.
Op afspraak, voor groepen, kunt u contact opnemen met de coördinator, de heer Ad Doornink. Telefoonnr. : 0543-723360.
Voor groepen bestaat evt. de mogelijkheid voor een kop koffie met iets erbij in het nabijgelegen gebouw Elim.

Alle activiteitenopbrengsten komen ten goede aan de oude Helenakerk.
Uw/jouw bijdrage  is mogelijk door deelname aan onze activiteiten, meewerken bij onze activiteiten, zitting nemen in het bestuur, donatie, erflating /legaat.
Donaties zijn aftrekbaar voor de IB, wij zijn een erkende (culturele) A.N.B.I.
Ons bankrekeningnr.: NL84 RABO 0380 21 28 38. 

                                  

Opbrengst adventsmanifestatie

We kunnen terugzien op een goed verlopen Adventsmanifestatie, veel publiek, gezelligheid, 34 kramen met diversiteit, de replika grafkelder met film als publiekstrekker. Ook de (nieuwe)…

Byzantijns Kozakken Koor

Afgelopen zondag 22/12 was het concert van het Enschedees Byzantijns Kozakken Koor in de Oude Helena Kerk a.d. Markt te Aalten. Rond 14.00 u kwamen…

Kaarten voor activiteiten?

Voorverkoopadressen:

Messink & Prinsen,

Landstraat 39, Aalten

Meneer Kees,
Bredevoortsestraatweg 3, Aalten

Primera,
Bredevoortsestraatweg 8, Aalten

Kaarten reserveren/voorverkoop

Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten
0543-471203

Ina vd Put, Hogestr. 75a, Aalten
0543-476171