Stichting Restauratiefonds 
voor de Oude Helenakerk
op de Markt te Aalten
Adventsmarkt 2013

Agenda

   
Toneel
 

21-4-2018  toneelver. Lintelo

27-5-2018  fietstocht
 
Overig

15-12-2018  Adventsmarkt

Secretariaat

Hogestraat 104,

7122 BZ Aalten.    
0543-472543

srfharm@hotmail.com 
    
Bankrek.nr.:
NL 84 RABO 0 3802 12 838  
Bic.: RABONL2U
Volgende fietstocht is op 27 mei a.s.

Nadere gegevens volgen