Stichting Restauratiefonds 
voor de Oude Helenakerk
op de Markt te Aalten
Adventsmarkt 2013

Agenda

 
 
15-12-2018  Adventsmarkt
 
25-1-2019 Lezing Hugo Borst
 

Secretariaat

Hogestraat 104,

7122 BZ Aalten.    
0543-472543

srfharm@hotmail.com 
    
Bankrek.nr.:
NL 84 RABO 0 3802 12 838  
Bic.: RABONL2U


De Baos op de koffie

De toneelavond telde 109 bezoekers met een bruto-opbrengst van
€ 1.166,00,
de bezoekers hebben genoten van dit hilarische stuk.